муз сторінка
 

Використання ігор  на музичних заняттях

     Музичні ігри - зручний засіб активізації мислення дітей на занятті. Музичні ігри формують і розвивають музичні здібності - пам'ять, слух, ритмічне та ладове відчуття; вокально - хорові, творчо - імпровізаційні, ритмічно - слухові навички. Музичні ігри бувають різними, але найчастіше використовуються музично - дидактичні, сюжетно - рольові, проблемно - моделюючі.

 Музично - дидактичні ігри.

   Музично - дидактичні ігри дуже різні за завданням і змістом:

   - ігри- загадки,

   - ігри - змагання,

   Такі ігри сприяють засвоєнню, закріпленню знань, формуванню музичного сприймання,уміню розрізняти  висоту, тембр,силу і тривалість звука, розвивають слух.

 Сюжетно - рольові ігри

    Сюжетно - рольові ігри допомагають перевтілитися у співаків, композиторів, виконавців.А це не лише сприяєрозвитку уяви, творчої активності.

 Проблемно - моделюючі ігри

      Проблемно - моделюючі ігри допомагають дітям засвоїти матеріал, розвивають їхнє асоціативне мислення, пам'ять, виховують естетичний смак. Для таких ігор потріюно зазделегіть готувати дидактичні матеріали : картки, кросворди, криптограми - це подобається дітям.

 Музичні ігри благотворно впливають на формування у дітей вольових якостей, загальної естетичної культури, інтересу до музики.Обновлен 09 окт 2012. Создан 19 сен 2012